Ενωτική Κίνηση Δημοσιογράφων της ΕΣΠΗΤ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΕΔΩ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ (ΓΝΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)

Breaking

Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010

Ενωτική Κίνηση Δημοσιογράφων της ΕΣΠΗΤ

<<Δώσε θάρρος...>> (λαϊκή παροιμία)Αθήνα, 22 Ιουλίου 2010

Μετά από υπόδειξη νομικών συμβούλων και σχετική απόφαση του Δ.Σ. τηςΈνωσης Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), κλήθηκανεσπευσμένα οι διαφημιστικές εταιρίες, εφεξής, να καταθέτουν τοαγγελιόσημο με δήλωση επιφύλαξης ως προς τη νομιμότητά του και τηνυποχρέωση απόδοσης
.Η κίνηση αυτή ξεπερνά τα όρια της καλής πίστης, αφού οι διαφημιστικέςεταιρίες δεν έχουν έννομο συμφέρον και τα χρήματα του αγγελιοσήμου πουκαταβάλλουν δεν είναι δικά τους.
Μοιάζει σαν ταχυδρόμος (συμπαθέστατος κλάδος εργασίας) που μεταφέρειεπιταγές στους δικαιούχους, ο οποίος ισχυρίζεται ότι... δεν αρνείταιμεν να την καταβάλλει, αλλά θέλει να την καταθέσει <<με δήλωσηεπιφύλαξης ως προς τη νομιμότητά του και την υποχρέωση απόδοσης>>
.Ο κλάδος των εργαζομένων στα ΜΜΕ οφείλει να απαντήσει μαζικά και άμεσασε τέτοιου είδους αυθαιρεσίες.

Ενωτική Κίνηση Δημοσιογράφων

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ