ανακοίνωση! - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΕΔΩ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ (ΓΝΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)

Breaking

Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011

ανακοίνωση!

Ηλικιωμένοι από 65 ετών και άνω
Από την 1η Φεβρουαρίου 2011, οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών, που φέρουν και επιδεικνύουν στους Ελεγκτές Κομίστρου του Ο.Α.Σ.Θ., δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο, ή άλλο δημόσιο έγγραφο προσδιορισμού της ταυτοπροσωπίας και της ηλικίας, δικαιούνται μειωμένου κομίστρου σε όλους τους τύπους εισιτηρίων και καρτών απεριορίστων διαδρομών.
Διευκρινίζεται ότι προκειμένου για το 2011, δικαιούχοι μειωμένου κομίστρου είναι όσοι έχουν γεννηθεί έως και 31.12.1946.

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ