-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΕΔΩ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ (ΓΝΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)

Breaking

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2009

-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ & ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 37858/13-8-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Σταύρου Δουβή, τα δημοσιογραφικά δελτία ελευθέρας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους έχουν ισχύ μίας αγωνιστικής περιόδου. Οι ταυτότητες λοιπόν, που έως τώρα κατέχουν οι συνεργάτες σας (περιόδου 2008-2009), δεν ισχύουν πλέον.

Ειδοποιούνται οι διευθυντές σύνταξης των αθλητικών εφημερίδων και οι προϊστάμενοι των αθλητικών τμημάτων, των πολιτικών εφημερίδων, των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, να στείλουν στο γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Α. (Κηφισίας 7, Τ.Κ. 115 23) πίνακα με τα ονόματα των συνεργατών στους οποίους επιθυμούν να εκδοθεί δελτίο για την είσοδό τους στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς και δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τους.

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των δελτίων θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2009. Εξαιρούνται της προαναφερθείσας ημερομηνίας μόνο ΜΜΕ που θα δημιουργούνται εφεξής. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, ο αριθμός των δελτίων που δικαιούται κάθε ΜΜΕ είναι ο εξής:Θέσεις δημοσιογραφικές (χρώμα μπλε με γκρι διαγράμμιση)

1. Ημερήσιες αθλητικές εφημερίδες Αθηνών, 6 δελτία

2. Ημερήσιες αθλητικές εφημερίδες Θεσσαλονίκης, 6 δελτία

3. Ημερήσιες αθλητικές εφημερίδες επαρχίας, 2 δελτία

4. Ημερήσιες πρωινές πολιτικές εφημερίδες Αθηνών, 1 δελτίο

5. Ημερήσιες απογευματινές πολιτικές εφημερίδες Αθηνών, 1 δελτίο

6. Εβδομαδιαίες αθλητικές εφημερίδες Αθηνών, 1 δελτίο

7. Ημερήσιες απογευματινές πολιτικές εφημερίδες Θεσσαλονίκης, 1 δελτίο

8. Εβδομαδιαίες αθλητικές εφημερίδες Θεσσαλονίκης, 1 δελτίο

9. Εβδομαδιαίες αθλητικές εφημερίδες επαρχίας, 1 δελτίο

10. Περιοδικά Αθηνών - Θεσσαλονίκης, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αθλητικού τμήματος, 1 δελτίο11. Τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλήνιας εμβέλειας, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αθλητικού τμήματος, 2 δελτία

12. Σε κάθε τηλεοπτικό σταθμό τοπικής εμβέλειας, 1 δελτίο

13. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΑ Σπορ, 3 δελτία

14. Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ), 2 δελτία

15. Ιδιωτικοί αθλητικοί ραδιοσταθμοί, υπό την προϋπόθεση να έχουν επικεφαλής επαγγελματία δημοσιογράφο, 3 δελτία

16. Δημοτικοί και ιδιωτικοί ραδιοσταθμοί, με αθλητικό τμήμα, 1 δελτίο

17. Ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες επαρχίας, 1 δελτίο

18. Αθλητικές ιστοσελίδες, 3 δελτία
Τα αιτήματα των ΜΜΕ για έκδοση δημοσιογραφικών δελτίων ελευθέρας εισόδου στους αθλητικούς χώρους, που κατατίθενται στο Γραφείο Τύπου της ΓΓΑ, πριν από την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, θα ελέγχονται και θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο του ΠΣΑΤ.
Υπενθυμίζουμε ότι:
1. Δελτία ελευθέρας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους εκδίδονται μόνο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και υπογράφονται από τον Γενικό Γραμματέα αυτής.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, αντικατάστασης, αφαίρεσης της φίλαθλης ιδιότητας του προσώπου στο οποίο εκδόθηκε το δελτίο, με φροντίδα του αρμοδίου φορέα (εφημερίδας, ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού σταθμού κ.λπ.), αυτό πρέπει να επιστρέφεται στη ΓΓΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα εκδίδεται δελτίο στο όνομα του αντικαταστάτη, όπου αυτός προβλέπεται.
3. Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου από δικαιούχο και προκειμένου να εκδοθεί νέο, απαραίτητη είναι η υποβολή σχετικής αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86, στην οποία δηλώνεται η απώλεια.
4. Τυχόν απαγόρευση της εισόδου σε αθλητικό χώρο σε κάτοχο δελτίου ελευθέρας εισόδου τιμωρείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 54 του Ν. 2725/1999 με τις εξής κυρώσεις:

* Διακοπή για το γηπεδούχο σωματείο, ΤΑΑ ή ΑΑΕ της επιχορήγησης από τη ΓΓΑ ή ποσοστού αυτής του τυχόν λαμβανομένου από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ποσοστού, κατά το σύνολο ή μέρος του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τις ανωτέρω κυρώσεις αποφασίζει ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού με ειδική απόφασή του.
* Άρση της αθλητικής αναγνώρισης, σε περίπτωση επανειλημμένης παραβίασης της παρούσας. Στα πρωταθλήματα Super League Ελλάδα 2009-10, επιτρέπεται η είσοδος μόνο για τους κατόχους δελτίων ελευθέρας χρώματος μπλε με γκρι διαγράμμιση, σε συγκεκριμένο αριθμό, κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας της ΓΓΑ με τη διοργανώτρια αρχή.
Δ.Κ

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ