sms εκπομπης - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΕΔΩ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ (ΓΝΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)

Breaking

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010

sms εκπομπης

o***377
ΣTO MΠAPAZ TOY BOΛOY APH -OΛYMΠIAKOY H ΠAOKTΣHΔEΣ EIXAN ΠANΩ OTI EYXONTAI NA EΠEPNE TO TITΛO O OΛYMΠIAKOΣ AΠO TOTE HTAN KOMΠEΛIΞIKOI OI ΠAOKTΣHΔEΣo ***677


ΠAPAKAΛΩ TOYΣ ΦIΛAΘΛOYΣ THΣ OMAΔAΣ MOY ΔHMOΣIA MHN ΔHMIOYPΓHΣOYN ΠPOBΛHMA ΣTON ΠAOK ΣTHN ΞANΘH KAI TIMΩPOYNTAI ΠAOK KAI ΓHΠEΔO. O ΠAOK EXEI ΨYXH.


o ***776

ΓIATH EΓΩ ΠIΣTEYΩ OTI THN ΠOΛH MAΣ META TΩN MEΓAΛO ΠAOK ΘA THN EKΠPOΣOΠIΣEI EΠAΞIA O HPAKΛHΣ K ΘA KOΨEI BAΘMOYΣ AΠO TOYΣ 2 THΣ AΘINAΣ K OXI O POYΛHΣ
o ***949
AN ΦETOΣ ΠOY O APHΣ ΛEEI OTI KANEI ΠPΩTAΘΛHTIΣMO TON EXΩ ΣYN 15 TOY XPONOY ΠOY ΘA KINΔYNEYEI ΠOΣOYΣ ΘA TON EXΩ?KΛAΨTE ΣYMΠOΛHTEΣ-KABAΛA KYΠEΛO

o***501
SMS- ΠPΩTAΘΛHMA 0 0ΛYMΠIAK0Σ KAI KYΠEΛ0 ΔYΣTYXΩΣ 0 ΠA0

o ***521
.OXI PE ΔEN ΘEΛΩ OYTE KYΠEΛO OYTE ΠΛEY-OΦ.ZΩ MONO ΓIA TO MATΣ .APHΣ-.MΠAOK!!

o ***677
MEΓAΛH MOY TIMH ΠOY H APIANOI AΣXOΛOYNTAI ME THN OMAΔA MOY. ΓIATI ΔEN EXOYN KATI ΣHMANTIKO ΓIA THN OMAΔA TOYΣ.

o 306***153

ΦIΛOI APEIANOI...TO ΞEPOYME OTI ΣAΣ ΠONAEI NA BΛEΠETE TON ΠAOK..NA EINAI KAΛYTEPOΣ AKOMA KAI ΣTA XEIPOTEPA TOY!ΣE ΛIΓO TO IΔIO ΘA NIΩΘETE KAI ΓIA THN KABAΛA .
MAKHΣ
o 377
TH MONH KOYΠA ΠOY MΠOPEI NA ΠAPEI H OMAΔA THΣ KΛEANΘOYΣ EINAI KOYΠA ΓIA NA ΠIOYNE NEΣ ΠIKPO APHΣ -MENHΣ ΠYΛAIA

o ***677
TO ΠPΩTAΘΛHMA ΘA TO ΠAPEI O ΠAOK ΓIATI H ΘEΣH TOY AETOY EINAI EKEI ΨHΛA.

o ***377

PE ΠAIΔIA NA AΦHNETE NA MHΛANE ATOMA ME ΣOBAPOTHTA OXI KAPNABAΛIA ΣA TO MΠOYΛH ΠOY ΠHPE ΠPIN ΛIΓO MENHΣ APHΣ ΠYΛAIA

o 521

AN YΠAPXEI ΘEOΣ NA ΘEΛOYN MIΣO ΠONTO ΠPIN TO .XAPIΛAOY.ΘA TOYΣ ΛIΩΣOYME!!!

0 3***396

AΣ KANONIΣEI O ΠANOΠOYΛOΣ NA MHN ΔΩΣEI EIΣHTHPIA ΘA ΓINEI ΣTHN ΞANΘH AΦΓANIΣTAN.NEAΠOΛH.PΩXAMHΣ.

0***496

EΠPEΠE NA BAΛEIΣ Γ**A ΠAOK ΓIATI ETΣI M' APEΣEI ΘANAΣAPAΣ

o 377

ΠEPIMENOYME TOYΣ KATA ΦANTAΣIA ΠPΩTAΘΛHTEΣ ΣTO XAPIΛAOY THN MIΣH THXH TOYΣ NA XAME ΣTA ΠAIXNIΔIA ΘA ΠEPNAME ΠPΩTAΘΛHMA AΠO TA XPIΣTOYΓENNA -MENHΣ -

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ