ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΟ 2.θέατρο ΚΑΠΠΑ 2000 ,ΠΕΡΑΙΑ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΕΔΩ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ (ΓΝΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)

Breaking

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΟ 2.θέατρο ΚΑΠΠΑ 2000 ,ΠΕΡΑΙΑ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΠΠΑ 2000
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009-ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009
Το ΚΑΠΠΑ 2000 μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με σκοπό:

Την υποστήριξη των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρίες
Την ανάπτυξη και προβολή των αθλητικών των ατόμων με αναπηρίες
Τη δημιουργία κατάλληλων - προσπελάσιμων για άτομα με αναπηρίες αθλητικών υποδομών σε συνεργασία με τους διάφορους φορείς
Τον προγραμματισμό και τη διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
Τη θεσμοθέτηση αθλητικών διοργανώσεων που σχετίζονται με όλα τα αθλήματα που καλύπτει το φάσμα του αθλητισμού των αθλητων με αναπηρίες
Την επιστημονική έρευνα και μελέτη θεμάτων που άπτονται του αθλητισμού αθλητών με αναπηρίες
Την εξειδικευμένη εκπαίδευση προπονητών και αθλητικών στελεχών
Το σχεδιασμό, τη μελέτη και υλοποίηση προγραμμάτων του αθλητισμού αθλητών με αναπηρίες
Την προβολή κια διάδοση αθλητικών δραστηριοτήτων.

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ