Πριν από 120 χρόνια σαν σήμερα το πρώτο ποδοσφαιρικό παιχνίδι στην Πάτρα. - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΕΔΩ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ (ΓΝΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)

Breaking

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

Πριν από 120 χρόνια σαν σήμερα το πρώτο ποδοσφαιρικό παιχνίδι στην Πάτρα.

Πριν από 120 χρόνια σαν σήμερα το πρώτο ποδοσφαιρικό παιχνίδι στην Πάτρα.
Ο πρώτος αγώνας για τον οποίο γίνεται γραπτή μνεία και που προφανώς είναι ο πρώτος στην Πάτρα, είναι μεταξύ μελών του Παναχαϊκού και Αγγλων ναυτών από το πλοίο Boxier που έγινε στις 28 Ιανουαρίου 1899.
Από τους συμμετέχοντες λοιπόν στο πρώτο -καταγεγραμμένο- ποδοσφαιρικό παιχνίδι στην Αχαΐα, είναι γνωστά μόνο τα ονόματα τεσσάρων αθλητών του Παναχαϊκού, των Αγγλων στην καταγωγή Crowe και Marshal. Η περιγραφή είναι από τον "Νεολόγο" της 19ης Ιανουαρίου 1899, την επομένη του αγώνα:
«Εις το γυμναστήριον του Παναχαϊκού Συλλόγου διηγωνίσθησαν χθες εις το αγγλικόν παιγνίδιον της πλαστικής σφαίρας, εις το foot-ball. Αγγλοι ναύται των ενταύθα ορμούντων αγγλικών σκαφών και μέλη του Παναχαϊκού, εν οις ο κ. Κρωββ και οι τρεις υιοί του κ. Μάρσαλ. Αμφοτέρωθεν έλαβον μέρος ανά ένδεκα, υπερίσχυσαν δε εν τω διαγωνισμώ οι Παναχαϊκοί νικήσαντες τετράκις αυτοί, δις δε οι Αγγλοι. Εις το γυμναστήριον προσήλθεν πυκνόν πλήθος (εν τω οποίω διεκρίνοντο πολλαί κυρίαι) και παρηκολούθησε το γυμναστικώτατον και διασκεδαστικώτατον αγγλικόν παιγνίδιον, ούτινος η εν τω Παναχαϊκώ εισαγωγή δίδει νέαν ζωήν εις τον σύλλογον». Στις 15 Φεβρουαρίου διεξάγεται ο αγώνας ρεβάνς, επίσης στο γήπεδο του Παναχαϊκού, όπου νίκησε και πάλι ο Παναχαϊκός, αυτή τη φορά με 4-0.
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ